Vedtekter og årsplan

Årsplanen blir fastsatt av barnehagens samarbeidsutvalg

Årsplanen er et av styringsdokumentene barnehagen bruker som et verktøy. Her dokumenteres arbeidet vårt, vår visjon og våre mål. I samarbeid har SU og alle ansatte vært med på å utforme årsplanens innhold og personalet har ansvar for å videreføre verdiene våre inn i barnehagehverdagen og vårt tilbud. Videre er barnehagen også underlagt rammeplanen og lov om barnehager.

 

Her finner dere vår årsplan: Årsplan 2024 Casa dei Bambini


Her er Casa dei Bambinis vedtekter: Vedtekter for Casa dei Bambini montessoribarnehage

 


Her kan dere lese: Rammeplan for barnehagen & Lov om barnehagen