Årshjul, ferie og fridager

Barnehagens årshjul 20/21 (med forbehold endring pga Covid-19): Årshjul for Casa - 20/21

Vi følger stort sett Oslo Montessoriskoles jul - , påske-, og sommerferier, men holder åpent en uke lenger før sommerferien og åpner en uke før skolestart. Vi har stengt torsdag og fredag i skolens høst, - og vinterfeire.

OMS skolerute