Årshjul, fri- og feriedager

Barnehagens årshjul 2022 (med forbehold endring): Årshjul


Se vedtekter for barnehagens fri- og feriedager.