Dagsrytme

Et lite innblikk i dagsrytmen i Casa

8.00 Barnehagen åpner

8-10.45 Arbeidsøkt og formiddagssnack

10.45 Ryddetid

11.00 Samlingsstund

11.45 Lunsj

12.30 Påkledning og utetid

15.00 Ettermiddagssnack

16.15 Barna hentes

16.30 Barnehagen stenger