Samarbeid

Den daglige kontakten med foresatte ved levering og henting er vesentlig for et godt samarbeid. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Utdanningsdirektoratet, 2017). Utover den daglige kontakten, blir informasjon delt med de foresatte på Kidplan.

Ellers holder Casa foreldremøte etter oppstart på høsten (september) og gjennomfører korte «bli kjent» samtaler etter ca. 2 uker. Her oppsummeres første tiden i barnehagen, felles forventinger blir tatt opp for videre samarbeid, foresatte forteller om vaner/rutiner og lignende barnet har og andre ting barnehagen bør vite om. Foresatte kan også avtale med barnehagen å observere i klasserommet etter høstferien. På våren blir det holdt samtale med skolestarterne og ved behov for ekstra samtaler er det bare å ta kontakt gjennom året.