Pedagogikken

- følg barnet!

 Hva er montessoripedagogikk? Ta gjerne en titt på Montessori Norges video

Det overordnede målet for en montessoribarnehage er å stimulere barnets helhetlig utvikling gjennom å gi dem mulighet til å utvikle sin personlighet, bruke sitt potensiale og bli en del av den tiden og kulturen de lever i. Som en montessoribarnehage følger vi Dr. Maria Montessoris pedagogiske prinsipper med grunnlag i en dyp respekt for barnet og dets skapende arbeid. Gjennom samspill og observasjon blir de voksne godt kjent med barnet og kan dermed støtte deres individuelle utvikling.

Barna er stadig på forskjellige modenhetsstadier hvor de er spesielt mottakelig for å tilegne seg ulike kunnskaper. Disse sensitive periodene skal tas vare på ved å legge vekt på individuell/tilpasset stimulering der barnet i stor grad selv har frihet til å velge sine aktiviteter. Denne friheten hjelper barnet til å utvikle selvstendighet og konsentrasjon, med utforskning og læreglede som indre motivasjon. På den andre siden skal barna få erfare at de er en del av et fellesskap hvor man må respektere de andre, knytte vennskap og utvikle sin sosiale kompetanse.

I Casa har vi aldersblandede grupper, noe som er et grunnleggende montessoripedagogisk prinsipp. Barn med ulik erfaring kommer sammen og hjelper hverandre. Blandede aldersgrupper skaper et dynamisk miljø der læreprosessen er åpen, fleksibel og naturlig. Vennskap stimuleres på tvers av gruppen og er en viktig inspirasjon til utforskning og stimuli av hverandres ferdigheter. Samhold og samarbeid er viktig for et hvert menneske.

Respekt, toleranse og konfliktløsning er tre viktige begreper i det sosiale miljøet i Casa.

 

  

  

    

    

Følg gjerne vår instagram profil for å få et lite innblikk av barnehagehverdagen vår og pedagogikken;

 CasaDeiBambiniOslo

 

& en av våre Montessoripedagoger Jane for videre inspirasjon om Montessori hjemme;

 MontessoriNorway