Tur

Ut på tur fordi det er gøy!

Med umiddelbar nærhet til Nordmarka bruker vi skogen mye i vår utetid. Lek og utforskning i naturen er en viktig del av barnas sosiale arena. Vi i Casa mener naturen er en unik arena for å stimulere barnas sosiale kompetanse, nysgjerrighet, mestring og stimulere deres utforskning.

Vi har fast turdag en gang i uken, men besøker gjerne skogen ved flere anledninger. Nærområde byr på flere flotte turmuligheter hvor barna får utfolde seg fysisk i varierende terreng. Hyttebygging, aketurer, bål, matlaging, orientering og samarbeidsaktiviteter er noe av det barna får oppleve. Avhengig av alder og utvikling, tilpasser vi turer etter barnas nivå og mestring.

Ut på tur fordi det er gøy!