En utdanning for livet!

Her i Casa jobber vi for at barna skal bli selvstendige individer med samarbeidskompetanse og livslang lærelyst. Les mer om pedagogikken under "om oss".