Velkommen til Casa!

Samarbeid og utvikling av barnas selvstendighet en viktig del av barnehagens sosiale arena.