Lihkku beivviin!

Feiring av Samefolkets dag i Casa

 

   

Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen har som ansvar å synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet (Rammeplanen, 2017).

I forbindelse med markering av samefolkets dag tok vi blant annet turen til Litteraturhuset hvor barna fikk oppleve en magisk eventyrstund etterfulgt av hjemmelaget Bidos i barnehagens "lavvo-telt".